BOOG juridisch advies

“Beoogde resultaten
zijn door boog
ook waar gemaakt”

Ruimtelijke ontwikkelingen

(oplossingsgericht/spreek de taal van beleidsmakers en technici) Begeleiding van particulieren en bedrijven bij het realiseren van ruimtelijke plannen en vergunningenkwesties (Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ik heb diverse particulieren en ondernemers bijgestaan in kwesties rondom:

  • planontwikkeling (ruimtelijke onderbouwing met uitzondering van specifieke rapportages)
  • bezwaar, beroep
  • planschade.

Enige voorbeelden van projecten: ontwikkeling van woningbouw op voormalig opslagterrein, ontwikkeling van een hondenhotel, omzetting van hotelappartementen in seniorenappartementen, omzetting van een niet bestemde vakantiewoning in een natuurgebied in een kleine woonbestemming, woningbouw op een braakliggend terrein binnen de bebouwde kom, omzetting agrarische bedrijfswoning in een woonbestemming, functiewijzigingen etc.

  • © 2011 BOOG juridisch advies
  • Westelbeersedijk 63
  • 5091 SL Middelbeers
  • Tel 013 - 514 11 42
Design: Mommersteeg Reclame